ဆန္ဖရန္ေဘးဧရိယာ Project Help Burma ေစ်းေရာင္းပြဲ ေအာင္ျမင္
ဆန္ဖရန္ေဘးဧရိယာ Project Help Burma ေစ်းေရာင္းပြဲ ေအာင္ျမင္
မိုုးမခဓာတ္ပုုံသတင္း၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၃၊ ၂၀၁၂
ဇန္န၀ါရီ ၂၂ ဆန္ဖရန္ေဘးဧရိယာ
နယူးအာ့ခ္ပါေဗးလ်ံမွာ ျမန္မာ့အေရးေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား စုုေ၀းက်င္းပတဲ့ Project Help Burma ရန္ပုုံေငြ ေစ်းေရာင္းပြဲမွာ
ျမန္မာရိုုးရာ မုုန္႔နဲ႔ စားဖြယ္မ်ဳိးစုုံ၊ ဆိုုက ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ားနဲ႔ က်င္းပခဲ့ရာ ျမန္မာဧည့္ပရိသတ္ ၅၀၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ပါတယ္။ ေဘးဧရိယာေန အႏုုပညာရွင္မ်ားစြာနဲ႔ ဧည့္သည္ အႏုုပညာရွင္မ်ားကလည္း တတပ္တအား ကူညီေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၾကတာကိုု ေတြ႔ရပါတယ္။

ျမန္မာျပည္ကိုကူညီၾကစို ့ ၂၀၁၂ Event

Who we are

We are members of Volunteer Committee for Project: Help Burma founded and initiated by concerned individuals and organizations from local community in San Francisco Bay Area. We've established it as a non-profit organization in 2009. The mission of Project: Help Burma is to help promote welfare of Burmese people living inside Burma. The proceeds will target to address basic and vital needs of Burmese population inside Burma who desperately need help with food, health care, shelter and so on. Our vision or great hope is to be able to help them with those basic needs steadily and to step up to expand help in public education and other important social changes and developments for people of Burma.

Burmese Cuisines

On Jan-22-2022 event, you will enjoy authentic Burmese dishes prepared by our community volunteers and donors filled with warming cultures, rich tastes and most importantly loving metta. Please come be a part of this big family to make a huge difference in other lives.
The list keeps going. Please come and find out the rest of the wonder for yourself on Jan 22.2012

Entertainment

On Jan-22-2012 event, the entertainment program will include diverse and rich cultures of Burma.
The performers are our Burmese youth from SF Bay Area and local community members.
        Moreover, we will feature a solo show of a Burma's famous singer, Ma Yadanar Oo, who will sing and support for the event free.
We hope to see you all there.

                     Ma Yadanar Oo( A Burmese Profound Singer)


      Karen Traditional Dance ( South-East Part of Burma)


Kachin Traditional Dance (Northern Part of Burma)


Pathein Umbrella Dance ( Burmese Youth, SF and Bay Area)You will also enjoy Burmese traditional dances like Gabja Lu' Dance ( A dance solely accompanied by rhythmic beats without lyrics), Dou: Ba' Dance ( A short drum dance which is slung from the neck when it is played.) and so on.
These activities culminate in the presentation of the cultural appreciation and the unity for all with the common aim of promoting welfare of Burma.

Educational


Documentary Photo Journals:
On Jan-22-2012 event, you will learn about Burma and her people through these documentary photo journals and collection.

1) Burma Through The Eyes of World Community


Photo collection about current situation of Burma taken by photographers all over the world.
2) Grace Under Pressure

" Through photographs & web documentaries I tell stories that illuminate the heart and soul of humanity -..."
Geoffrey Hiller3) Burmese Smiles


A photo series of undying happy and peaceful spirit of common people in Burma even when they have to face economic and social hardship in their daily life

Heal the Burma