ဆန္ဖရန္ေဘးဧရိယာ Project Help Burma ေစ်းေရာင္းပြဲ ေအာင္ျမင္
ဆန္ဖရန္ေဘးဧရိယာ Project Help Burma ေစ်းေရာင္းပြဲ ေအာင္ျမင္
မိုုးမခဓာတ္ပုုံသတင္း၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၃၊ ၂၀၁၂
ဇန္န၀ါရီ ၂၂ ဆန္ဖရန္ေဘးဧရိယာ
နယူးအာ့ခ္ပါေဗးလ်ံမွာ ျမန္မာ့အေရးေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား စုုေ၀းက်င္းပတဲ့ Project Help Burma ရန္ပုုံေငြ ေစ်းေရာင္းပြဲမွာ
ျမန္မာရိုုးရာ မုုန္႔နဲ႔ စားဖြယ္မ်ဳိးစုုံ၊ ဆိုုက ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ားနဲ႔ က်င္းပခဲ့ရာ ျမန္မာဧည့္ပရိသတ္ ၅၀၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ပါတယ္။ ေဘးဧရိယာေန အႏုုပညာရွင္မ်ားစြာနဲ႔ ဧည့္သည္ အႏုုပညာရွင္မ်ားကလည္း တတပ္တအား ကူညီေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၾကတာကိုု ေတြ႔ရပါတယ္။

Heal the Burma